Het project ZorgThuis Noorderpoort is een netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen, zorgtechnologie bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen. Door middel van 3 fysieke Zorgthuizen en het practoraat, zorgen we voor inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs op het vlak van zorg, welzijn en technologie. ZorgThuis Noorderpoort richt zich nadrukkelijk op de inzet van zorgtechnologie in de zorg- en welzijnssituaties, zodat mensen zo lang mogelijk gezond en veilig zelfstandig kunnen blijven wonen.

Een Zorgthuis is een huis of ruimte die is ingericht als een realistische (thuiszorg) omgeving waar zorgtechnologie te zien is. Middels voorlichtingen  en demonstraties kunnen belangstellenden oefenen met het werken in de moderne zorgtechnologie. Naast (zorg)studenten, professionals en mantelzorgers zijn ook andere geïnteresseerde burgers van harte welkom.

In totaal zijn 28 partners betrokken bij het project. Deze partners bestaan onder andere uit zorg- en welzijninstellingen, zorgtechnologie bedrijven, woningcorporaties, gemeenten, de veiligheidsregio Groningen en onderwijsinstellingen mbo en hbo.

Langer veilig thuis wonen

Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit komt deels doordat ze liever in hun eigen vertrouwde omgeving blijven en deels door de politieke ontwikkelingen op gebied van zorg. Een groot gedeelte van deze mensen heeft hierbij enige vorm van ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld door de thuiszorg of mantelzorgers worden gegeven, maar ook door het in gebruik nemen van allerlei verschillende hulpmiddelen en technologische snufjes.

Domotica

De verzamelnaam van deze technologische hulpmiddelen is ‘domotica’. Een definitie van domotica: “De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.” Het verhogen van de kwaliteit van leven moet zich uiten in meer welzijn, gemak, comfort en veiligheid voor de zorgvrager. Domotica is echter geen standaard product dat op een willekeurige locatie van wonen met zorg geplakt kan worden. Domotica moet afgestemd zijn op de wijze van wonen en van zorg verlenen en beïnvloedt dit tegelijk ook weer.

Activiteiten ZorgThuis

De activiteiten van ZorgThuis Noorderpoort kunnen als volgt omschreven worden:

  • Verzorgen van modern en aantrekkelijk onderwijs en bijscholing op het gebied van (thuis)zorg en technologie voor studenten en professionals in stad en regio.
  • Het geven van een podium aan zorgtechnologiebedrijven om nieuwe producten en diensten te tonen, te gebruiken, te testen en te evalueren.
  • Verzorgen van voorlichting aan burgers, bewoners, mantelzorgers en belangstellenden, waardoor zij zorgtechnologie op waarde kunnen schatten en beter kunnen toepassen.
  • Het uitvoeren van 30-35 praktijkgerichte onderzoeken door het practoraat met als doel het verbeteren van de inzetbaarheid van zorgtechnologie.