Het practoraat is de verbindende schakel tussen onderzoek (innovatie) en de zorg- en welzijnspraktijk. Onder leiding van een practor, in samenwerking met het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool, vindt er in de ZorgThuizen praktijkgericht onderzoek plaats met producten van zorgtechnologiebedrijven. Studenten, docenten, professionals en burgers zijn betrokken bij het onderzoek naar gebruiksgemak (‘kan iemand met het product werken?’) en toepasbaarheid (‘hoe kan het product worden ingebed in het zorg- en welzijnsproces?’). Het practoraat vertaalt de vernieuwende zorgpraktijk naar moderne en eigentijdse onderwijsprogramma’s.

Practor Herman Kuis

Vanaf december 2017 ben ik – Herman Kuis –  van start gegaan als practor, om binnen welzijn & zorg de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld op een innovatieve wijze voort te zetten. Met mijn ervaring als projectleider binnen medische productontwikkeling (UMCG) en docent ontwerpen binnen de universitaire opleiding biomedical engineering (RuG) ben ik bevoorrecht om de functie als practor te mogen bekleden binnen Noorderpoort!

Ik denk dat de behoefte aan zorgtechnologie en -innovatie het beste te vertalen is naar twee essentiële vragen:
1. Wat is de behoefte van mijn eindgebruiker (cliënt én professional)?
2. Wat is het probleem voor de beschikbare oplossing (product en methode)?
Zonder de juiste vragen te stellen, de nieuwsgierige en kritische blik, zal techniek niet behulpzaam zijn in de zorg en worden zorgproblemen niet slim opgelost!

Het practoraat
Het practoraat is binnen het RIF-project ZorgThuis tot stand gekomen. De focus binnen project en practoraat ligt op zelfstandig thuis wonen. Als practor zal ik binnen het project, onderzoek en onderwijs als accelerator en intermediair werken om vraag en antwoord te genereren en de kennis die hieruit voort komt te verzilveren.

Alleen ben je kritisch, samen ben je creatief
Neem gerust contact met me op als je ideeën of opmerkingen hebt.  Mijn werkdagen zijn voornamelijk op ma, di en wo, op locaties Verlengde Visserstraat (Noorderpoort) en de Health Hub in Roden, waar ik les geef voor het keuzedeel ZIT (Zorg Innovatie & Technologie). E: hm.kuis@noorderpoort.nl.